Organization
Framework & Duties
PSROC Framework
Council, departments, and committees of 2018

  Council, Departments, and Committees
Board of Directors

Directors: Chih-Ta Chia (President), Meng-Fan Luo (Vice President), Yuen-Wuu Suen, Yu-Ming Chang, Feng-Chuan Chuang, Chung-Lin Wu, Chau-Hwang Lee, Chao-Hung Du, Wen-Chin Lin, Jiunn-Yuan Lin, Yi-Chia Chou, Lance Horng, Wei-Ching Hung, Chia-Hung Hsu, Ying-Jer Kao, Wen-Chen Chang, Shih-ying Hsu, Watson Kuo, Chin-Chun Tsai, Shih-Ping Lai, Wang-Chang Su

Supervisors: Yee Hsiung, Jenh-Yih Juang,  Jung-Chun Huang, Chia-Seng Chang, Shiow-Fon Tsay

Secretary-General: Fang-Yuh Lo

Directors of General Affairs Chih-Ta Chia, Meng-Fan Luo, Yuen-Wuu Suen, Yu-Ming Chang, Feng-Chuan Chuang
Supervisor of General Affairs Yee Hsiung
Division of Finance and Personnel Chih-Ta Chia (Director),  Fang-Yuh Lo (Vice Director)
Division of Academy Meng-Fan Luo (Director), Chih-Ta Chia, Chau-Hwang Lee, Ying-Jer Kao, Wei-Ching Hung, Chung-Lin Wu, Watson Kuo, Chao-Hung Du, Wen-Chin Lin, Chia-Hung Hsu, Hong-Yu Chu, Ray-Kuang Lee, Kai-Feng Chen, Chorng-Yuan Hwang, Wei-Min Zhang, Chih-Wei Luo, Jinn-Kong Sheu, Wen-Bin Jian, Chun-Wei Chen
Division of Publication Wen-Chin Lin (Director), Chih-Ta Chia, Meng-Fan Luo, Wen-Chen Chang, Chin-Kun Hu, Cheng-Wei Chiang, Shih-Chuan Gou, Jauyn Grace Lin, Chin-Chun Tsai, Hui-Yu Chen, Cen-Shawn Wu, Guang-Yin Chen, Hoi Fung Yu
CJP Editorial Board Chin-Kun Hu (Editor-in-Chief), Cheng-Wei Chiang (Executive Editor), Shih-Chuan Gou (Executive Editor), Jauyn Grace Lin (Executive Editor), Roelof Bijker, Jeng-Da Chai, Hsiang-Kuang Chang, Tsun-Hsu Chang, Wen-Hao Chang, Chiang-Mei Chen, Hsuan-Yi Chen, Shih-Hung Chen, Yang-Fang Chen, Yang-Yuan Chen, Yeng-Long Chen, Ying-Cheng Chen, Hai-Pang Chiang, Yi Chou, Feng-Chuan Chuang, Rupesh S. Devan, Bengt Eliasson, Hsi-Sheng Goan, Lin-Ni Hau, Michitoshi Hayashi, Xiao-Gang He, Yu-Hsiang Hsu, Yao-Chen Hung, Chorng-Yuan Hwang, Jenh-Yih Juang, Chao-Cheng Kaun, Che Ming Ko, Chung-Ming Ko, Jer-Lai Kuo, Wen-Te Liao, Wen-Chin Lin, Cheng-Pang Liu, Ikai Lo, Yuan-Ron Ma, James Nester, Kin-Wang Ng, Yuko Okamoto, Olga S. Rozanova, Elena Santopinto, Ming-Feng Shih, Igor I. Strakovsky, Shu-Jung Tang, Chin-Chun Tsai, Chih-Ming Wang, Ming-Jye Wang, Wenxu Wang, Wen-Yu Wen, Kuo-An Wu, Ming-Chya Wu, Ten-Ming Wu, Kwei-Chou Yang
Physics Bimonthly Editorial Board Hui-Yu Cheneditor-in-chief, Cen-Shawn Wuexecutive editor,  Hoi Fung Yuexecutive editor, Guang-Yin Chenexecutive editor, Huei-Ying Ho, Cheng-Wei Chiang, Chung-Wen Kao, Chien-Jung Lo, Kuan-Wei Su, Chian-Hsu Chen, Yen-Fu Lin, Wen-Miin Hwang
Division of Development
 
Chih-Ta Chia (director), Meng-Fan Luo
 
Public Affairs Committee Yu-Ming Chang (Convener), Chau-Hwang Lee, Jiunn-Yuan Lin, Yi-Chia Chou, Wang-Chang Su, Watson Kuo, Shih-ying Hsu, Lance Horng, Chia-Hung Hsu, Minn-Tsong Lin, Chia-Liang Cheng, Li-Wei Tu 
International Affairs Committee Feng-Chuan Chuang (Convener), Wen-Chen Chang, Ying-Jer Kao, Shih-Ping Lai, Chin-Chun Tsai, Yuan-Ron Ma, Mon-Shu Ho, Wang-Chi Yeh
Physics Education Committee Yuen-Wuu Suen (Convener), Jiunn-Yuan Lin, Wei-Ching Hung, Wang-Chang Su, Shih-ying Hsu, Chung-Lin Wu, Watson Kuo, Lance Horng, Chao-Hung Du, Kuang-Yao Lo, Chiung-Wu Su, Chun-Chuen Yang

Committee on Women in Physics

Shih-Ping Lai (Convener), Shu-Fen Hu, Ting-Hua Lu, Hsien-Chung Kao, Ya-Ping Chiu, Yi-Chia Chou, Wen-Hao Chang, Ming-Chuan Chang, Mei-Hsin Chen