Past directors and supervisors

Council, departments, and committees (2020-2021)

 Council, departments, and committees (2020-2021)

Council, departments, and committees 
Board of directors

Director:
Meng-Fan Luo(President)、Ying-Jer Kao(Vice President)、Wen-Chin Lin、Shih-Ping Lai、Chih-Wei Luo、Chung-Lin Wu、Chao-Hung Du、Yi-Chia Chou、Shi-Wei Chu、Chung Wen Kao、Chih-Wei Chang、Ting-Chang Chang、Pao-Ti Chang、Hua-Shu Hsu、Chien-Cheng Kuo、Kai-Feng Chen、Ting-Hua Lu、Chun-Chuen Yang、Wang-Chi Yeh、Fang-Yuh Lo、Der-Hsin Wei

Supervisor:
Yu-Ming Chang(Supervisor of General Affairs)、Mon-Shu Ho、Yuen-Wuu Suen、Chih-Ta Chia、Shiow-Fon Tsay

Secretary-General:
Chia-Ming Kuo

Board of directors of General AffairsMeng-Fan Luo(President)、Ying-Jer Kao(Vice President)、Wen-Chin Lin、Shih-Ping Lai、Chih-Wei Luo
Supervisor of General AffairsYu-Ming Chang
Division of Finance and PersonnelMeng-Fan Luo(Director)、Chia-Ming Kuo(Vice Director)、Meng-Ru Wu
Division of AcademyYing-Jer Kao(Director)、C.-J. David Lin(Vice Director)、Tse-Ming Chen(Vice Director)、Meng-Fan Luo、Chao-Hung Du、Chung Wen Kao、Der-Hsin Wei 、Chung-Lin Wu、Ting-Chang Chang、Shih-Ping Lai、Yi-Chia Chou、Ting-Hua Lu
Division of PublicationWen-Chin Lin(Director)、Meng-Fan Luo、Ying-Jer Kao、Kai-Feng Chen、Chin-Kun Hu、Cheng-Wei Chiang、Jauyn Grace Lin、Shih‑Chuan Gou、Chun-Chuen Yang、Chung Wen Kao、Chien-Jung Lo、Chih-Wei Chang、Fang-Yuh Lo、Ting-Hua Lu、Ting-Chang Chang
CJP Editorial BoardChin-Kun Hu(Editor-in-Chief)、Cheng-Wei Chiang(Deputy Editor-in-Chief)、Shih‑Chuan Gou(Deputy Editor-in-Chief)、Jauyn Grace Lin(Deputy Editor-in-Chief)、Jeng-Da Chai、Hsiang-Kuang Chang、Tsun-Hsu Chang、Wen-Hao Chang、Chiang-Mei Chen、Hsuan-Yi Chen、Shih-Hung Chen、Yang-Yuan Chen、Yeng-Long Chen、Ying-Cheng Chen、Hai-Pang Chiang、Yi Chou、Feng-Chuan Chuang、Hsi-Sheng Goan、Lin-Ni Hau、Michitoshi Hayashi、Yu-Hsiang Hsu、Yao-Chen Hung、Chorng-Yuan Hwang、Jenh-Yih Juang、Chao-Cheng Kaun、Chung-Ming Ko、Jer-Lai Kuo、Wen-Te Liao、Wen-Chin Lin、C.-P. Liu、Yuan-Ron Ma、James Nester、Kin-Wang Ng、Chih-Ming Wang、Ming-Jye Wang、Wen-Yu Wen、Kuo-An Wu、Ming-Chya Wu、Ten-Ming Wu、Kwei-Chou Yang、Che Ming Ko、Wen-Xu Wang、Yuko Okamoto、Rupesh S. Devan、Bengt Eliasson、Roelof Bijker、Olga S.Rozanova、Elena Santopinto、Igor I. Strakovsky、Subir Das
Physics Bimonthly Editorial BoardChun-Chuen Yang(Editor-in-Chief)、Chung Wen Kao(Deputy Editor-in-Chief)、Chien-Jung Lo(Deputy Editor-in-Chief)、Hsien-Chung Kao(Department of Physics, NTNU)、Sheng-Hsiung Chang、Yeng-Long Chen、Chian-Shu Chen、C.-P. Liu、Cheng-Wei Chiang、Kuan-Wei Su
Division of DevelopmentMeng-Fan Luo(Director)、Ying-Jer Kao
Public Affairs CommitteeDer-Hsin Wei (Convener)、Chih-Wei Chang、Chien-Cheng Kuo、Wang-Chi Yeh、Hua-Shu Hsu、Yi-Chia Chou、Chung-Lin Wu、Pao-Ti Chang、Wen-Chen Chan、Jyh-Shen Tsay
International Affairs CommitteeChih-Wei Luo(Convener)、Chao-Hung Du、Shi-Wei Chu、Kai-Feng Chen、Yuan-Ron Ma、Wang-Chi Yeh、Wu-Ching Chou、Mon-Shu Ho
Committee on Women in PhysicsYa-Ping Chiu(Convener)、Pei-hsun Jiang、Yi-Chia Chou、Li-Hwai Lin、Ming-Chuan Chang、Mei-Hsin Chen、Ting-Hua Lu、Meng-Fan Luo、Chien-Cheng Kuo
Physics Education CommitteeHua-Shu Hsu(Convener)、Chien-Cheng Kuo、Shi-Wei Chu、Chun-Chuen Yang、Wang-Chi Yeh、Fang-Yuh Lo、Pao-Ti Chang、Wei-Chin Hung、Lien-Hui Lance Horng、Kuang-Yao Lo、Chiung-Wu Su、Chin-Chung Yu、Tzu-Fen Lin