Past directors and supervisors

Council, departments, and committees (2022-2023)

 Council, departments, and committees (2022-2023)

Council, departments, and committees 
Board of directors

Director:
Ying-Jer Kao(President)、Chia-Ming Kuo(Vice President)、Wen-Chin Lin、Chien-Cheng Kuo、Chih-Wei Luo、Shi-Wei Chu、Chung Wen Kao、Chih-Wei Chang、Kai-Feng Chen、Ting-Hua Lu、Chun-Chuen Yang、Hong-Yu Chu、Keng-hui Lin、Daw-Wei Wang、Hui-Yu Chen、Jung-Jung Su、Tse-Ming Chen、Tzu-Fang HSU、Hung-Chung Hsueh、Po-Chung Chen、Chung-Hou Chung

Supervisor:
Jung-Chun Huang(Supervisor of General Affairs)、Mon-Shu Ho、Pao-Ti Chang、Shih-Ping Lai、Chia-Hao Chen

Secretary-General:
Heng-Yu Chen

Directors of General AffairsYing-Jer Kao(President)、Chia-Ming Kuo(Vice President)、Wen-Chin Lin、Chien-Cheng Kuo、Chih-Wei Luo
Supervisor of General AffairsJung-Chun Huang
Division of Finance and PersonnelYing-Jer Kao(Director)、Heng-Yu Chen(Vice Director)
Division of AcademyChia-Ming Kuo(Director)、Hung-Chung Hsueh(Vice Director)、Hong-Yu Chu(Vice Director)、Ying-Jer Kao、Chung Wen Kao、Keng-hui Lin、Jung-Jung Su、Chung-Hou Chung、Tzu-Fang HSU、Wen-Chin Lin、Ting-Hua Lu、Tse-Ming Chen
Division of PublicationPo-Chung Chen(Director)、Ying-Jer Kao、Chia-Ming Kuo、Kai-Feng Chen、Fu-Jen Kao、Ming-Chiang Chang、Chuang,Feng-Chuan、Hsuan-Yi Chen、Jinn-Kong Sheu、Chun-Chuen Yang、Chung Wen Kao、Chien-Jung Lo、Hsien-Chung Kao
CJP Editorial BoardFu-Jen Kao(Editor-in-Chief)、Cheng-Wei Chiang(Executive Editor)、Hsuan-Yi Chen(Executive Editor)、Chuang,Feng-Chuan(Executive Editor)、Ming-Chiang Chang(Executive Editor)、Jinn-Kong Sheu(Executive Editor)、Hsiang-Kuang Chang、Chiang-Mei Chen、Shih-Hung Chen、Ying-Cheng Chen、Hai-Pang Chiang、Hsi-Sheng Goan、Lin-Ni Hau、Michitoshi Hayashi、Yu-Hsiang Hsu、Chorng-Yuan Hwang、Jenh-Yih Juang、Chao-Cheng Kaun、Chung-Ming Ko、Wen-Te Liao、Wen-Chin Lin、C.-P. Liu、Yuan-Ron Ma、James Nester、Kin-Wang Ng、Chih-Ming Wang、Ming-Jye Wang、Wen-Yu Wen、Kuo-An Wu、Ming-Chya Wu、Ten-Ming Wu、Kwei-Chou Yang、Che Ming Ko、Yuko Okamoto、Rupesh S. Devan、Bengt Eliasson、Roelof Bijker、OlgaS.Rozanova、Elena Santopinto、Igor I. Strakovsky、Subir Das
Physics Bimonthly Editorial BoardHsien-Chung Kao(Editor-in-Chief)、Chung Wen Kao(Executive Editor)、Chian-Shu Chen(Executive Editor)、Chien-Jung Lo、Chang, Sheng Hsiung、Chen,Yeng-Long、C.-P. Liu、Cheng-Wei Chiang、Kuan-Wei Su
Division of DevelopmentYing-Jer Kao(Director)、Chia-Ming Kuo, etc.
Public Affairs CommitteeChih-Wei Chang(Convener)、Daw-Wei Wang、Hui-Yu Chen、Chih-Wei Luo、Chien-Cheng Kuo、Yi-Hsin Lin
International Affairs CommitteeTse-Ming Chen(Convener)、Kai-Feng Chen、Shi-Wei Chu、Jung-Jung Su、Chung-Hou Chung、Po-Chung Chen
Committee on Women in PhysicsTing-Hua Lu(Convener)、Mei-Hsin Chen、Ming-Chuan Chang、Jiang, Pei-hsun、Yi-Chia Chou、Li-Hwai Lin、Keng-hui Lin、Ying-Jer Kao、Chien-Cheng Ku
Physics Education CommitteeChien-Cheng Kuo(Convener)、Chun-Chuen Yang、Shi-Wei Chu、Hung-Chung Hsueh、Daw-Wei Wang、Hong-Yu Chu、Tzu-Fang HSU、Chih-Wei Luo、Chih-Wei Chang、Wen-Chin Lin