Past directors and supervisors

Council, departments, and committees (2014-2015)

Council, departments, and committees (2014-2015)

Board of directorsDirector:
Fu-Jen Kao(President)、Minn-Tsong Lin(Vice President)、Min-Zu Wang、Mon-Shu Ho、Ite A. Yu、Shang-Fan Lee、Juhn-Jong Lin、Guey-Lin Lin、Ya-Ping Chiu、Yuen-Wuu Suen、Chia-Hung Hsu、Lin-Ni Hau、Yu-Ming Chang、Hsiang-Kuang Chang、Shih-ying Hsu、Yung-Kang Kuo、Hsuan-Yi Chen、Chih-Ta Chia、Hsiang-Lin Liu、Kuang-Yao Lo、Chie-Tong Kuo
Supervisor:
Ting-Kuo Lee、Jauyn Grace Lin、Ching-Ray Chang、Jung-Chun Huang、Yee Bob Hsiung
Secretary-General:Tsu-Yi Fu
Deputy Secretary-General:Wen-Chin Lin
Board of directors of General AffairsFu-Jen Kao、Minn-Tsong Lin、Mon-Shu Ho、Ite A. Yu、Chih-Ta Chia
Supervisor of General AffairsChing-Ray Chang
Division of Finance and PersonnelFu-Jen Kao(Director)、Minn-Tsong Lin(Vice Director)
Division of AcademyIte A. Yu(Director)、Fu-Jen Kao、Minn-Tsong Lin、Yung-Kang Kuo、Tsu-Yi Fu、Juhn-Jong Lin、Chia-Hung Hsu、Yuen-Wuu Suen、Mon-Shu Ho、Ya-Ping Chiu、Guey-Lin Lin、Hsuan-Yi Chen、Jiun-Huei Proty Wu、Rue-Ron Hsu
Division of PublicationShang-Fan Lee(Director)、Fu-Jen Kao、Minn-Tsong Lin、Lin-Ni Hau、Chin-Kun Hu、Yao-Huan Tseng、Hui-Yu Chen、Wen-Chen Chan、Hsiang-Lin Liu
CJP Editorial BoardLin-Ni Hau(Editor-in-Chief)、Chin-Kun Hu(Deputy Editor-in-Chief)、Chia-Seng Chang、Cheng-Wei Chiang、Yang-Fang Chen、Bengt Eliasson、Xiao-Gang He、Wen-Feng Hsieh、 Chong Der Hu、Tsin-Fu Jiang、Che Ming Ko、Ling-Fong Li、Sy-Sang Liaw、Ikai Lo、James M. Nester、Kin-Wang Ng、Elena Santopinto、Chin-Chun Tsai、Jyhpyng Wang、Tzu-Chieh Wei、Shin-Nan Yang、Ite A. Yu
Physics Bimonthly Editorial BoardYao-Huan Tseng(Editor-in-Chief)、Hui-Yu Chen(Deputy Editor-in-Chief)、Shang-Fan Lee、Jiun-Huei Proty Wu、Ming-Chuan Chang、Lin-Wen Chen、Ching-Chi Chu、Chung-Lin Wu、Cen-Shawn Wu、Yun-ju Chiu、Tsung-Wei Chen、Chung-I Chou 、Ming-Huey Huang、Chia-Chien Huang、Cheng-Wei Chiang、Hsin-Chang Chi、Yong-Fan Chen、Ping-Hung Yeh、Chuan-Tsung Chan、Chien-Jung Lo、Kuan-Wei Su
Division of DevelopmentMinn-Tsong Lin(Director)、Mon-Shu Ho(Vice Director)、Chih-Ta Chia(Vice Director), etc.
Public Affairs CommitteeKuang-Yao Lo(Convener)、Yung-Kang Kuo、Hsiang-Lin Liu、Yu-Ming Chang、Chia-Hung Hsu、Min-Zu Wang、Mon-Shu Ho、Chih-Ta Chia、Hsuan-Yi Chen、Hsiang-Kuang Chang、Chie-Tong Kuo
International Affairs CommitteeMon-Shu Ho(Convener)、Juhn-Jong Lin( Vice Convener)、Ya-Ping Chiu(Vice Convener)、Minn-Tsong Lin、Hsiang-Lin Liu、Guey-Lin Lin、Hsuan-Yi Chen、Hsiang-Kuang Chang
Physics Education CommitteeChih-Ta Chia(Convener)、Yung-Kang Kuo、Kuang-Yao Lo、Tsu-Yi Fu、Hsiang-Lin Liu、Yu-Ming Chang、Yuen-Wuu Suen、Min-Zu Wang、Shih-ying Hsu、Hsuan-Yi Chen、Chao-Ming Fu、Chie-Tong Kuo
Committee on Women in PhysicsShih-ying Hsu(Convener)、Ya-wei Hsueh、Yi-Chun Chen、Ya-Ping Chiu、Hsien-Chung Kao、Shih-Ping Lai、Wen-Hao Chang、Shu-Fen Hu、Yung-Sung Chen