Past directors and supervisors

Council, departments, and committees (2016-2017)

Council, departments, and committees (2016-2017)

Council, departments, and committees 
Board of directorsDirector:
Minn-Tsong Lin(President)、Chih-Ta Chia(Vice President)、Mon-Shu Ho、Wen-Hao Chang、Kuang-Yao Lo、Chau-Hwang Lee、Juhn-Jong Lin、Dengsung Lin、Ya-Ping Chiu、Lien-Hui Lance Horng、Yuen-Wuu Suen、Chia-Hung Hsu、Yuan-Ron Ma、Yu-Ming Chang、Chi-Te Liang、Feng-Chuan Chuang、Shih-ying Hsu、Watson Kuo、Yueh-Nan Chen、Tsu-Yi Fu、Wei-Bin Su

Supervisor:
Chia-Seng Chang、Ching-Ray Chang、Jung-Chun Huang、Yee Bob Hsiung、Shiow-Fon Tsay
Secretary-General:Wen-Chin Lin
Board of directors of General AffairsMinn-Tsong Lin、Chih-Ta Chia、Mon-Shu Ho、Wen-Hao Chang、Kuang-Yao Lo
Supervisor of General AffairsChia-Seng Chang
Division of Finance and PersonnelChih-Ta Chia(Director)、Tsu-Yi Fu(Vice Director)
Division of AcademyWen-Hao Chang(Director)、Minn-Tsong Lin、Chih-Ta Chia、Chau-Hwang Lee、Dengsung Lin、Ya-Ping Chiu、Chia-Hung Hsu、Yu-Ming Chang、Chi-Te Liang、Feng-Chuan Chuang、Wei-Bin Su、Shang-Fan Lee、Ying-Jer Kao、Der-Hsin Wei 、Yuan-Hann Chang、Jiun-Huei Proty Wu、Tsun-Hsu Chang、Ray-Kuang Lee、Yueh-Nan Chen
Division of PublicationYa-Ping Chiu(Director)、Wei-Bin Su(Vice Director)、Shang-Fan Lee、Minn-Tsong Lin、Chih-Ta Chia、Wen-Chen Chan、Chin-Kun Hu、Cheng-Wei Chiang、Ite A. Yu、Wen-Feng Hsieh、Yuan-Ron Ma、Hui-Yu Chen、Cen-Shawn Wu、Lien-Hui Lance Horng
CJP Editorial BoardChin-Kun Hu(Editor-in-Chief)、Cheng-Wei Chiang(Deputy Editor-in-Chief)、Wen-Feng Hsieh(Deputy Editor-in-Chief)、Ite A. Yu(Deputy Editor-in-Chief)、Yuan-Ron Ma(Managing Editor)、Roelof Bijker、Chia-Seng Chang、Wen-Hao Chang、Chiang-Mei Chen、Hsuan-Yi Chen、Yang-Fang Chen、Yeng-Long Chen、Ying-Cheng Chen、Chia-Fu Chou、Bengt Eliasson、Hsi-Sheng Goan、Shih‑Chuan Gou、Lin-Ni Hau、Michitoshi Hayashi、Xiao-Gang He、Tzay-ming Hong、 Chong Der Hu、Chao-Cheng Kaun、Che Ming Ko、Sy-Sang Liaw、Jauyn Grace Lin、C.-P. Liu、Ikai Lo、Kuang-Yao Lo、James M. Nester、Kin-Wang Ng、Yuko Okamoto、Elena Santopinto、Ming-Feng Shih、Igor Strakovosky、Shu-Jung Tang、Chin-Chun Tsai、Jyhpyng Wang、Wen-Xu Wang、Wen-Yu Wen、Ming-Chya Wu、Ten-Ming Wu、Kwei-Chou Yang
Physics Bimonthly Editorial BoardHui-Yu Chen(Editor-in-Chief)、Cen-Shawn Wu(Deputy Editor-in-Chief)、Huei-Ying, Ho(Executive Editor of General Affairs)、Ya-Ping Chiu、Jiun-Huei Proty Wu、Ming-Chuan Chang、Yao-Huan Tseng、Lin-Wen Chen、Ching-Chi Chu、Yun-ju Chiu、Tsung-Wei Chen、Chung-I Chou 、Ming-Huey Huang、Cheng-Wei Chiang、Hsin-Chang Chi、Yong-Fan Chen、Ping-Hung Yeh、Chuan-Tsung Chan、Chien-Jung Lo、Kuan-Wei Su、Guang-Yin Chen
Division of DevelopmentMinn-Tsong Lin(Director)、Mon-Shu Ho(Vice Director)、Chih-Ta Chia(Vice Director)
Public Affairs CommitteeKuang-Yao Lo(Convener)、Yung-Kang Kuo、Hsiang-Lin Liu、Yu-Ming Chang、Chia-Hung Hsu、Min-Zu Wang、Mon-Shu Ho、Chih-Ta Chia、Hsuan-Yi Chen、Hsiang-Kuang Chang、Chie-Tong Kuo
International Affairs CommitteeYuan-Ron Ma(Convener)、Minn-Tsong Lin、Dengsung Lin、Chi-Te Liang、Feng-Chuan Chuang、Yueh-Nan Chen
Physics Education CommitteeKuang-Yao Lo(Convener)、Minn-Tsong Lin、Juhn-Jong Lin、Lien-Hui Lance Horng、Yuen-Wuu Suen、Yu-Ming Chang、Shih-ying Hsu、Watson Kuo、Yueh-Nan Chen、Tsu-Yi Fu
Committee on Women in PhysicsYi-Chun Chen(Convener)、Ya-Ping Chiu、Shu-Fen Hu、Hsien-Chung Kao、Shih-Ping Lai、Wen-Hao Chang、Yung-Sung Chen、Yi-Chia Chou、Ting-Hua Lu