Past directors and supervisors

Council, departments, and committees (2018-2019)

 Council, departments, and committees(2018-2019)

Council, departments, and committees 
Board of directors

Director:
Chih-Ta Chia(President)、Meng-Fan Luo(Vice President)、Yuen-Wuu Suen、Yu-Ming Chang、Feng-Chuan Chuang、Chung-Lin Wu、Chau-Hwang Lee、Chao-Hung Du、Wen-Chin Lin、Jiunn-Yuan Lin、Yi-Chia Chou、Lien-Hui Lance Horng、Wei-Chin Hung、Chia-Hung Hsu、Ying-Jer Kao、Wen-Chen Chan、Shih-ying Hsu、Watson Kuo、Chin-Chun Tsai、Shih-Ping Lai、Wang-Chang Su

Supervisor:
Yee Bob Hsiung(Supervisor of General Affairs)、Jenh-Yih Juang、Chia-Seng Chang、Jung-Chun Huang、Shiow-Fon Tsay

Secretary-General:
Fang-Yuh Lo

Board of directors of General AffairsChih-Ta Chia(President)、Meng-Fan Luo(Vice President)、Yuen-Wuu Suen、Yu-Ming Chang、Feng-Chuan Chuang
Supervisor of General AffairsYee Bob Hsiung
Division of Finance and PersonnelChih-Ta Chia(Director)、Fang-Yuh Lo(Vice Director)
Division of AcademyMeng-Fan Luo(Director)、Chih-Ta Chia、Chau-Hwang Lee、Ying-Jer Kao、Wei-Chin Hung、Chung-Lin Wu、Watson Kuo、Chao-Hung Du、Wen-Chin Lin、Chia-Hung Hsu、Hong-Yu Chu、Ray-Kuang Lee、Kai-Feng Chen、Chorng-Yuan Hwang、Wei-Min Zhang、Chih-Wei Luo、Jinn-Kong Sheu、Wen-Bin Jian、Jiunn-Wei Chen
Division of PublicationWen-Chin Lin(Director)、Chih-Ta Chia、Meng-Fan Luo、Wen-Chen Chan、Chin-Kun Hu、Cheng-Wei Chiang、Shih‑Chuan Gou、Jauyn Grace Lin、Chin-Chun Tsai、Hui-Yu Chen、Cen-Shawn Wu、Guang-Yin Chen、Hoi-Fung Yu
CJP Editorial BoardChin-Kun Hu(Editor-in-Chief)、Cheng-Wei Chiang(Deputy Editor-in-Chief)、Shih‑Chuan Gou(Deputy Editor-in-Chief)、Jauyn Grace Lin(Deputy Editor-in-Chief)、Roelof Bijker、Jeng-Da Chai、Hsiang-Kuang Chang、Tsun-Hsu Chang、Wen-Hao Chang、Chiang-Mei Chen、Hsuan-Yi Chen、Shih-Hung Chen、Yang-Fang Chen、Yang-Yuan Chen、Yeng-Long Chen、Ying-Cheng Chen、Hai-Pang Chiang、Yi Chou、Feng-Chuan Chuang、Rupesh S. Devan、Bengt Eliasson、Hsi-Sheng Goan、Lin-Ni Hau、Michitoshi Hayashi、Xiao-Gang He、Yu-Hsiang Hsu、Yao-Chen Hung、Chorng-Yuan Hwang、Jenh-Yih Juang、Chao-Cheng Kaun、Che Ming Ko、Chung-Ming Ko、Jer-Lai Kuo、Wen-Te Liao、Wen-Chin Lin、C.-P. Liu、Ikai Lo、Yuan-Ron Ma、James Nester、Kin-Wang Ng、Yuko Okamoto、Olga S.Rozanova、Elena Santopinto、Ming-Feng Shih、Igor I. Strakovsky、Shu-Jung Tang、Chin-Chun Tsai、Chih-Ming Wang、Ming-Jye Wang、Wen-Xu Wang、Wen-Yu Wen、Kuo-An Wu、Ming-Chya Wu、Ten-Ming Wu、Kwei-Chou Yang
Physics Bimonthly Editorial BoardHui-Yu Chen(Editor-in-Chief)、Cen-Shawn Wu(Deputy Editor-in-Chief)、Hoi-Fung Yu(Deputy Editor-in-Chief)、Guang-Yin Chen(Deputy Editor-in-Chief)、Huei-Ying, Ho(Executive Editor of General Affairs)、Cheng-Wei Chiang、Chung Wen Kao、Chien-Jung Lo、Kuan-Wei Su、Chian-Shu Chen、Yan-Fu Lin、Wen-Min Huang
Division of DevelopmentChih-Ta Chia(Director)、Meng-Fan Luo
Public Affairs CommitteeYu-Ming Chang(Convener)、Chau-Hwang Lee、Jiunn-Yuan Lin、Yi-Chia Chou、Wang-Chang Su、Watson Kuo、Shih-ying Hsu、Lien-Hui Lance Horng、Chia-Hung Hsu、Minn-Tsong Lin、Chia-Liang Cheng、Li-Wei Tu
International Affairs CommitteeFeng-Chuan Chuang(Convener)、Wen-Chen Chan、Ying-Jer Kao、Shih-Ping Lai、Chin-Chun Tsai、Yuan-Ron Ma、Mon-Shu Ho、Wang-Chi Yeh
Physics Education CommitteeYuen-Wuu Suen(Convener)、Jiunn-Yuan Lin、Wei-Chin Hung、Wang-Chang Su、Shih-ying Hsu、Chung-Lin Wu、Watson Kuo、Lien-Hui Lance Horng、Chao-Hung Du、Kuang-Yao Lo、Chiung-Wu Su、Chun-Chuen Yang
Committee on Women in PhysicsShih-Ping Lai(Convener)、Shu-Fen Hu、Ting-Hua Lu、Hsien-Chung Kao、Ya-Ping Chiu、Yi-Chia Chou、Wen-Hao Chang、Ming-Chuan Chang、Mei-Hsin Chen